Welkom

Welkom op de site van het WISO, het Wiskunde en Informatica Studieverenigingen Overleg.

Het WISO is een overlegorgaan van de Nederlandse studieverenigingen van Wiskunde en Informatica. Doelstellingen van het WISO zijn onder andere:

Onderling contact
Het bevorderen van contacten tussen studieverenigingen voor Wiskunde en Informatica onderling.
Contactpunt voor bedrijven
Het bevorderen van contacten tussen studieverenigingen voor Wiskunde en Informatica enerzijds en het bedrijfsleven en aan eerdergenoemde vakgebieden gerelateerde organen anderzijds.
Landelijke activiteiten
Het coördineren van activiteiten met een landelijk karakter voor studenten Wiskunde en informatica.